Neuropolis

Badania psychologiczne kierowców

- wykonujących przewóz drogowy (kierowcy zawodowi - kat. C, CE, D, DE),

- przedłużających ważność kat. C, CE, D, DE,

- prowadzących pojazd służbowy lub taksówkę,

- pojazdów uprzywilejowanych,

- kandydatów na kierowców kategorii C, CE, D, DE,

- kierowców sportowych,

- kierowców sportowych,

- kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.